Statistieken per groep van federale organisaties of per organisatie

Federale en programmatorische overheidsdiensten

Openbare instellingen van sociale zekerheid

Instellingen van openbaar nut (wet 22 juli 1993)

Wetenschappelijke instellingen

Speciale korpsen en andere organisaties