Federale Pensioendienst

De Federale Pensioendienst (FPD) is een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ), opgericht op 1 april 2016, als gevolg van de fusie tussen de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

De FPD:
  • geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen;
  • berekent de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en betekent vervolgens hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
  • betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
  • ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.
Andere referenties van de organisatie
http://www.sfpd.fgov.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar