Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker. Via inspecties, bemonsteringen en analyses houdt het toezicht op de hele voedselketen: grondstoffen, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, winkels en restaurants… Het houdt toezicht op de zelfcontrolesystemen die de operatoren moeten hebben om de veiligheid van hun producten te waarborgen. Het is ook bevoegd voor de controle inzake dierengezondheid en plantengezondheid. Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren, planten en voedingsmiddelen van en naar landen buiten de Europese Unie.
Daarnaast voert het in alle transparantie een preventie-, sensibiliserings- en informatiebeleid, in overleg met alle betrokken partijen.
Ook de preventie en het beheer van crisissen in de voedselketen vormt een belangrijk deel van zijn opdracht.
Andere referenties van de organisatie
http://www.favv.be/

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar