Statistieken per groep van federale organisaties of per organisatie

Welkom

Dit portaal, ontwikkeld door de dienst BICC (Business Intelligence Competence Center) van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), verzamelt en stelt informatie over het personeel werkzaam bij het Federale Administratieve openbaar ambt ter beschikking. Dit portaal wordt gevoed door verschillende gegevensbronnen.

Geleidelijk worden declaratieve gegevens en hun geschiedenis vervangen door gegevens uit authentieke bronnen. De meeste werkgelegenheidsgegevens zijn bijvoorbeeld afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze transitie brengt de herziening van bepaalde indicatoren met zich mee. Het aantal werknemers bijvoorbeeld omvat al het personeel dat werkzaam is in het Belgische Federale Administratieve openbaar ambt , ongeacht of het contractuele werknemers of statutaire ambtenaren betreft, die een reguliere of occasionele activiteit uitoefenen, in staat zijn om te werken of zich in een situatie van arbeidsongeschiktheid of loopbaanonderbreking bevinden of met verlof zijn (betaaald of onbetaald).

Deze veranderingen maken deel uit van een proces van administratieve vereenvoudiging en rationalisatie van indicatoren binnen publieke instellingen.

Wij publiceren de gegevens van onze verschillende partners (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Federale Pensioendienst, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, ...) en van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) van zodra ze ter beschikking zijn.


Missies Infocenter

Netwerk
Netwerk

Het Infocenter coördineert een netwerk van correspondenten bij de federale overheidsorganisaties. Dankzij dit netwerk kan het proces voor de inzameling van gegevens verbeterd worden, net zoals de dienstverlening die het Infocenter biedt.

Decision Support
Decision Support

De dienst BICC van de FOD BOSA heeft tot doel waarde toe te voegen aan businessgegevens door een catalogus van transversale strategische rapporten te ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvormingsprocessen en ter bevordering van de transparantie van de federale administratie.

Historiek
Historiek

Het Infocenter stelt thematische publicaties samen voor de federale overheidsorganisaties. Zo kunnen zij aan benchmarking doen, op basis van sleutelindicatoren.

Interpretatie van gegevens
Interpretatie van gegevens

Steunend op verschillende teams van deskundige op gebied van personeelszaken en statistiek voert de dienst BICC analyses op maat uit.

Fast facts van het federaal administratief openbaar ambt
(2023)

gender
53,5%

vrouwen

statutaires
77,6%

statutairen

personal unit
73,1%

full-time medewerkers

age
45 jaar

gemiddelde leeftijd medewerkers