Statistieken per groep van federale organisaties of per organisatie

Welkom op de site van het Infocenter

Dit portaal werd ontwikkeld door het DG Begroting, Strategische beheersing & Integriteit van de FOD Beleid en Ondersteuning. Ons platform brengt gegevens samen over het personeel en de organisatie van de Belgische federale overheid.
We maken van verschillende gegevensbronnen gebruik om dit portaal van input te voorzien. We zijn de methodologieën van de verzameling van de gegevens aan het vervangen. Tot voor kort gebeurde dat allemaal manueel, maar ondertussen maken we steeds meer gebruik van authentieke gegevensbronnen . De meeste data over de werkgelegenheid en de beroepsbevolking komen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Om deze gegevens te raadplegen, heb je twee opties : een organisatie of een groep organisaties kiezen kan via de bovenstaande banner of je kan ook gebruik maken van het menu helemaal bovenaan.
De data die je hier vindt, vervangen alle manuele aangiftes sinds 2013. De info over de beroepsactiviteit van de werknemers krijgen we nu via de RSZ, die ze op zijn beurt van de sociale secretariaten ontvangt. Het gaat hier om gegevens over alle federale overheidsmedewerkers: zowel contractuelen als statutairen, of ze nu een regelmatige of occasionele activiteit uitoefenen, of arbeidsongeschikt, in loopbaanonderbreking of met (betaald of onbetaald) verlof zijn.
Deze nieuwe manier om data te verwerven kadert binnen het streven naar administratieve vereenvoudiging en standaardisering bij de openbare instellingen.
Werknemers die tewerkgesteld zijn via externe consultancydiensten of door de vzw’s eGovSelect en Smals zijn niet opgenomen in de statistieken van dit portaal.
We streven ernaar om steeds zo snel mogelijk de meest recente gegevens beschikbaar te stellen. Daarbij zijn we afhankelijk van wanneer we de nodige input doorkrijgen van onze partners (zoals de RSZ, maar ook Medex, de SFPD, ...).


Missies Infocenter

Netwerk
Netwerk

Het Infocenter coördineert een netwerk van correspondenten bij de federale overheidsorganisaties. Dankzij dit netwerk kan het proces voor de inzameling van gegevens verbeterd worden, net zoals de dienstverlening die het Infocenter biedt.

Analyses
Analyses

Het Infocenter creëert data-analyses op verzoek van de federale overheidsorganisaties om de uitwerking van hun strategie te ondersteunen.

Publicaties
Publicaties

Het Infocenter stelt thematische publicaties samen voor de federale overheidsorganisaties. Zo kunnen zij aan benchmarking doen, op basis van sleutelindicatoren.

Statistieken
Statistieken

Op de website van het Infocenter vind je heel wat interactieve statistieken. Voor specifieke verzoeken of studies kunnen deze cijfers verder verfijnd worden.

Fast facts van het federaal administratief openbaar ambt
(2023)

gender
53,5%

vrouwen

statutaires
77,6%

statutairen

personal unit
73,1%

full-time medewerkers

age
45 jaar

gemiddelde leeftijd medewerkers