Koninklijke Bibliotheek van België

Met meer dan 7 miljoen documenten vormt de Koninklijke Bibliotheek van België het literair en wetenschappelijk geheugen van ons land. Ze verzamelt alle publicaties van Belgische auteurs en bewaart talrijke historische en kostbare boeken, handschriften, kranten, prenten, partituren, munten en nog veel meer.
Als nationale wetenschappelijke bibliotheek is het haar taak om dit erfgoed te verzamelen, te beheren en toegankelijk te maken voor het brede publiek.
Andere referenties van de organisatie
http://www.kbr.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar