FOD Personeel en Organisatie ( Inactief sinds 2017 )

De FOD Personeel & Organisatie werkt een federaal beleid uit en implementeert dit in overleg met zijn stakeholders, ondersteunt en begeleidt zijn klanten/partners bij de feitelijke uitvoering van dit beleid op het gebied van HR, organisatie etc., zodat ze optimaal tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van hun eigen organisaties en hun personeelsleden.
De FOD P&O brengt de tendensen en de realiteiten van de HR-sector in kaart, ontwikkelt vernieuwende producten en diensten via de methode van co-creatie en co-productie met al zijn stakeholders en stelt deze ter beschikking van de klanten, die zelf beslissen of ze de producten en diensten willen gebruiken ('Adapt & Adopt een P&O-product/-dienst').
De FOD P&O voert een aantal (wettelijke) opdrachten uit via ondersteuning aan organisaties, het ontwikkelen van netwerken en het coördineren met de verschillende bestuursniveaus.