Nationaal Geografisch Instituut

Het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) is een instelling van openbaar nut. Het produceert, integreert en verspreidt geografische gegevens op federaal niveau. Het maakt en updatet digitale geografische databases, waarvan een aantal papieren kaartproducten worden afgeleid.

Het NGI beheert ook een documentatiecentrum dat gespecialiseerd is in historische cartografie en fototopografie.

Bovendien is het NGI het nationaal expertisecentrum voor geografische informatie. Het biedt verschillende onlinediensten aan die gratis raadpleegbaar zijn en het is de geografische referentie op Belgisch en internationaal niveau. Het NGI levert geografische bijstand in heel gevarieerde sectoren zoals de strijd tegen natuurbranden, de oprichting van een incidenten en crisis beheerssysteem evenals het inventariseren van luchtvaartobstakels.
Als strategische partner van Defensie in België en in het buitenland, levert het NGI eveneens specifieke kaartproducten (Low-Air kaart voor de luchtvaart, stafkaarten op schaal 1 :50 000, operationele kaarten en databanken, enz.) maar ook expertise op het gebied van geografie.
Als “geobroker” bevordert het NGI het hergebruik van openbare informatie. Het is het federale toegangsportaal voor geografische referentiegegevens en diensten voor het volledige Belgische grondgebied en gebruikt daarbij zowel eigen gegevens als gegevens die aangeleverd worden door authentieke bronnen waarmee het samenwerkt.
Andere referenties van de organisatie
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
http://www.ngi.be

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar