Over de cel Infocenter

Wie zijn we?

De cel Infocenter (FOD Beleid en Ondersteuning – DG Begroting, Strategische beheersing en Integriteit) levert analyses en verslagen op maat om de strategie van de federale organisaties en van het beleid te ondersteunen. Deze info is eveneens interessant voor het academische milieu en communicatie-experten.

We bieden producten en diensten aan in overeenstemming met de veranderende verwachtingen van onze klanten en partners.

 • Maatregel: we creëren indicatoren, stellen de methodologie op voor het verzamelen van de gegevens, bouwen netwerken van dynamische deskundigen op en maken spelstatistieken die de strategische tools voeden.
 • Interpretatie van de gegevens: dankzij de teams van experten in HR en statistiek, kan de cel Infocenter volledige analyses aanbieden, onmiddellijk bruikbaar voor de belanghebbenden.
 • Aanbevelingen: we doen aanbevelingen bij onze partners om het kwalitatieve beheer van gegevens te verbeteren en om ze bijgevolg waardevoller te maken.

Onze partners?

Wij zijn aangeduid als gegevensbeheerder van de identificatiegegevens van het administratief openbaar ambt, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die worden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk federale personeelsgegevens te verzamelen:

 • we koppelen de gegevensbronnen van onze partners aan elkaar (Kruispuntbank van Ondernemingen, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het Rijksregister, FOD Personeel en Organisatie, Selor, Medex, Federale Pensioendienst, ...) en streven er volop naar om meer partnerships te kunnen aangaan.
 • We stellen onze eigen gegevens open voor iedereen (via deze website).
 • Veel van de gegevens die wij beheren, komten uit onderzoek dat gedaan werd door de leden van ons netwerk van contactpersonen, uit elke organisatie van de overheid.

Functionele modules ontwikkeld door het Infocenter

We ontwikkelden volgende functionele modules:

 • HR verzamelen van gegevens (netwerk PDATA)
  Dit is een gebruiksvriendelijke module om multidimensionale gegevens te verzamelen geschikt voor grote en kleine structuren. Deze module bevat een kwaliteitscontrole (consistentie, volledigheid, timing, variabele gevoeligheid, onzekerheidsanalyse).
 • Statistiek en hergebruik van gegevens
  Deze module maakt publicatie van op maat gemaakte interactieve statistieken mogelijk. Dit bevordert de transparantie en maakt het mogelijk om aan de specifieke behoeften van alle belanghebbenden te voldoen.
  Onze gegevens zijn beschikbaar voor iedereen dankzij de opendata-technologie die integratie met lokale toepassingen van de belanghebbenden mogelijk maakt.
 • Verwijzingen
  Onze verklarende glossarium is gebaseerd op de wetgeving en de vakervaring van onze partners. Daardoor spreken zowel belanghebbenden als partners een gemeenschappelijke taal.