Over de dienst BICC

Wie zijn we?

De dienst BICC (Business Intelligence Competence Center) van de FOD Beleid en Ondersteuning - DG Begroting, Strategische beheersing en Integriteit - levert analyses en verslagen op maat om de strategie van de federale organisaties en van het beleid te ondersteunen. Deze info is eveneens interessant voor het academische milieu en communicatie-experten.

We bieden producten en diensten aan in overeenstemming met de veranderende verwachtingen van onze klanten en partners.

  • Maatregel: we creëren indicatoren, stellen de methodologie op voor het verzamelen van de gegevens, bouwen netwerken van dynamische deskundigen op en maken spelstatistieken die de strategische tools voeden.
  • Interpretatie van de gegevens: dankzij de teams van experten in HR en statistiek, kan de dienst BICC volledige analyses aanbieden, onmiddellijk bruikbaar voor de belanghebbenden.
  • Aanbevelingen: we doen aanbevelingen bij onze partners om het kwalitatieve beheer van gegevens te verbeteren en om ze bijgevolg waardevoller te maken.

Onze partners?

Wij zijn aangeduid als gegevensbeheerder van de identificatiegegevens van het administratief openbaar ambt, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, die worden opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen."

We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk federale personeelsgegevens te verzamelen:

  • we koppelen de gegevensbronnen van onze partners aan elkaar en streven er volop naar om meer partnerships te kunnen aangaan.
  • We stellen onze eigen gegevens open voor iedereen (via deze website).