Instellingen van openbaar nut (wet 22 juli 1993)

De ION’s zijn verbonden met een of meerdere FOD’s maar hebben een grotere of minder grote autonomie naargelang het type.
Voorbeelden: Nationaal Geografisch Instituut, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen,…

Er zijn 4 types:
1. type A: ze staan onder het gezag van een of meerdere ministers
2. types B, C en D: deze ION’s staan onder het gezag van een beheersorgaan en staan onder de voogdij of de controle van een of meerdere ministers.

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling voltijds equivalenten per organisatie


 

Verdeling mandaathouders naar geslacht


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar