Fonds voor de Beroepsziekten ( Inactief sinds 2017 )

Het Fonds voor de beroepziekten (FBZ) is een openbare instelling van sociale zekerheid. Het voorkomen van beroepsziekten en het vergoeden van de schade veroorzaakt door beroepsziekten zijn onze belangrijkste taken. Alle werknemers uit de privésector zijn automatisch verzekerd tegen het risico op een beroepsziekte. Ook gemeentelijke en provinciale ambtenaren kunnen onrechtstreeks beroep op ons doen.
Andere referenties van de organisatie
http://www.afa.fgov.be/afa_nl.html