Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

De HVW, Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen, is een openbare instelling van sociale zekerheid die werkloosheidsuitkeringen en aanverwante uitkeringen (jeugdvakantie, activering, ...) betaalt. Als uitbetalingsinstelling staan we allen die in het kader van de betreffende wetgeving een beroep op ons doen bij in de uitoefening van hun rechten en afgeleide rechten in de werkloosheidssector of de aanverwante sectoren, en gaan we over tot de betaling van hun werkloosheids- of andere uitkeringen.
Andere referenties van de organisatie
https://www.hvw.fgov.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar