FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de Eerste Minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid op inhoudelijk, administratief, logistiek, juridisch en communicatief vlak.
 • Organisatie van de besluitvorming van de regering dankzij de organisatie van de vergaderingen van de Ministerraad en de samenwerking tussen federale structuren dankzij de organisatie van het Overlegcomité en de syndicale onderhandelingscomités.
 • Inhoudelijke ondersteuning van de Eerste Minister en van de coördinatie van het Regeringsbeleid.
 • Vertaling van de beslissingen van de Regering naar de buitenwereld toe.
 • Coördinatie van de administratieve en budgettaire opvolging van de federale culturele instellingen.
 • Administratieve en logistieke ondersteuning van diensten opgericht bij de Federale Overheidsdienst:
  • Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
  • Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
  • Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB)
  • Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
  • Federale Interne Auditdienst (FIA).
 • Ook het Auditcomité van de federale overheid is gevestigd bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
Andere referenties van de organisatie
https://chancellerie.belgium.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar