FOD Budget en Beheerscontrole ( Inactief sinds 2017 )

De FOD Budget en Beheerscontrole heeft tot opdracht de regering bij te staan in de uitwerking, de uitvoering en de opvolging van het begrotingsbeleid met eerbiediging van België's internationale verplichtingen en van het institutioneel raamwerk van de federale staat.
Andere referenties van de organisatie
http://www.budgetfederal.be/NL/Default.html