FOD Mobiliteit en Vervoer

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, onder het gezag van de minister bevoegd voor mobiliteit en vervoer, zorgt:
  • enerzijds, voor de uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de Regering dat de volgende aspecten omvat: de beveiliging, de veiligheid, de gezondheid, de maatschappelijke eisen, het leefmilieu en de integratie van de vervoerswijzen;
  • anderzijds, voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord betreffende de vervoersinfrastructuur (Beliris).
Voor de uitvoering van deze opdrachten, zorgt de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer:
  • voor de voorbereiding, de ondersteuning en de evaluatie van het mobiliteits- en vervoerbeleid en de bijhorende wetgeving;
  • voor de implementatie en de uitvoering van het mobiliteits- en vervoerbeleid en de bijhorende wetgeving, in partnerschap met de klanten (burgers en ondernemingen), de bevoegde federale ministers, de Gewesten en Gemeenschappen, de Europese en internationale instellingen en ten dienste van de klanten (burgers en ondernemingen) en de Belgische economie.
Andere referenties van de organisatie
http://mobilit.belgium.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar