Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werd opgericht door de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd door de wet van 15 december 2013 houdende invoeging van het boek XIII « Overleg » in het Wetboek van economisch recht.
De opdrachten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zijn:
  • Het mogelijk maken dat het parlement, de regering en de samenleving alsook de representatieve organisaties uit de standpunten van de verschillende in de CRB vertegenwoordigde organisaties afleiden wat hun belangen, hun waarden en hun visie op de sociaal-economische wereld zijn.
  • Het parlement en de regering de mogelijkheid bieden een consensus tussen de representatieve organisaties van de samenleving tot stand te brengen rond een sociaal-economische visie voor de Belgische samenleving en rond de uitdagingen en de middelen om die aan te gaan binnen het raam van de federale bevoegdheden.
  • De interacties met de andere bevoegdheidsniveaus ontwikkelen om de Belgische samenleving te helpen de sociale samenhang te versterken rond een gemeenschappelijk project voor de federale bevoegdheden.

Om deze opdrachten te verwezenlijken doet de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven beroep op zijn secretariaat, waarvan de opdrachten zijn:
  • Borg staan voor de opdrachten van de Raad door te werken aan de ontwikkeling van akkoorden tussen de in de CRB vertegenwoordigde organisaties over de sociaal-economische visie voor de Belgische samenleving en over de uitdagingen en de middelen om die aan te gaan binnen het raam van de federale bevoegdheden.
  • Het mogelijk maken dat de representatieve organisaties hun respectieve visies op de feiten en op de realiteit beter begrijpen en de respectieve belangen van elke organisatie beter identificeren.
  • Het mogelijk maken dat de in de CRB vertegenwoordigde organisaties de gevolgen van de verschillende strategische opties en van de te hanteren middelen kunnen inschatten opdat ze beleidskeuzen kunnen maken die bewust zijn van die gevolgen.
Andere referenties van de organisatie
http://www.ccecrb.fgov.be/home.asp?

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar