FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van de Belgen in het buitenland, stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden en coördineert het Europese beleid van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

Kernopdrachten
De belangrijkste opdrachten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kunnen als volgt samengevat worden:
  • de verdediging van onze fundamentele waarden, zoals democratie, menselijke waardigheid, mensenrechten en gendergelijkheid;
  • bijdragen tot een vredevolle en veilige wereld, door de versterking van het multilaterale systeem en de internationale rechtsorde;
  • bijdragen tot een solidaire internationale samenleving en armoedebestrijding, o.m. door een doelgerichte en duurzame ontwikkelingssamenwerking;
  • de verdediging van de politieke, economische en juridische belangen van ons land;
  • de bescherming van en de bijstand aan de Belgen in het buitenland alsook de bijstand aan het in Brussel/België gevestigde diplomatiek/internationaal korps;
  • het voorbereiden, coördineren en opvolgen van het Belgische Europabeleid in al zijn facetten.
Andere referenties van de organisatie
https://diplomatie.belgium.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar