FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Onze missie : in een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst, en dit in overleg met de betrokken partners.

Hier zijn onze beleidsdomeinen :
  • Gezondheid : We organiseren de gezondheidszorg in België. Onze bevoegdheden zijn onder andere de financiering van de ziekenhuizen, het gezondheidszorgbeleid, de coördinatie van de dringende medische hulpverlening.
  • Voeding : We waken over de veiligheid van producten in de verschillende stadia van de voedselketen en zorgen ervoor dat de EU-normen inzake voedselveiligheid worden toegepast. Ook het bepalen van de normen en de controles op tabak, alcohol en cosmetica behoren tot onze bevoegdheid.
  • Dieren en planten : We zorgen voor de gezondheid van dieren en planten. We zijn verantwoordelijk voor onder andere de kwaliteit en de veiligheid van dierlijke producten, de bescherming tegen plantenziektes, pesticiden, meststoffen en bodemverbeteraars, genetisch gemodificeerde organismen.
  • Milieu : We werken aan een gezond leefmilieu voor iedereen.
Andere referenties van de organisatie
http://www.health.belgium.be/nl

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar