Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie ( Inactief sinds 2018 )

Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie is een federale wetenschappelijke instelling.

Onze kernactiviteiten bestaan uit:
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wetenschappelijke expertadviezen
 • dienstverleningen
inzake:
 • Diergeneeskundige activiteiten:
  • Epidemische, endemische en opduikende overdraagbare ziekten bij dieren.
  • Zoönosen en opduikende infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen.
  • Epidemiologie: surveillance, risicoanalyse en moleculaire epidemiologie.
 • Agrochemische activiteiten:
  • Contaminanten, evenals de kwaliteit van het leefmilieu in het kader van een veilige voedselproductie

We leveren een bijdrage via wetenschappelijk onderzoek, deskundig advies en dienstverlening voor een proactief beleid op gebied van veiligheid van de voedselproductie, diergezondheid en openbare gezondheid op federale en internationale niveaus; we helpen met de voorbereiding van het beleid van de FOD Openbare Gezondheid, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).