Regie der Gebouwen

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de federale staat. Zij beheert circa 7,3 miljoen m² verspreid over zo’n 1137 gebouwensites die ofwel eigendom zijn van de federale staat of die gehuurd worden.

Onze opdracht
  • Een kwalitatieve infrastructuur bieden aan de federale overheidsdiensten en sommige internationale instellingen (Europese scholen, de Europese Raad van de Europese Unie, ... ).
  • Vastgoedbeheer en facility management.
  • Renovatie - en bouwprojecten.
  • De restauratie en het onderhoud van het federale erfgoed (federale musea, monumenten, historische sites).
  • Meewerken aan unieke projecten zoals Internationale en Wereldtentoonstellingen (Milaan 2015, Shanghai 2010, Zaragoza 2008, ...).
Andere referenties van de organisatie
https://www.regiedergebouwen.be/nl

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar