Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is een openbare instelling van sociale zekerheid, opgericht bij de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Ze profileert zich als de motor en coördinator van het e-government in de Belgische sociale sector. Dankzij het elektronisch netwerk van de sociale sector dat ze beheert, legt ze de basis van een dynamiek van gecontroleerd en veilig delen van informatie met betrekking tot de sociaal verzekerden en de werkgevers. Bovendien streeft de KSZ dagelijks naar een administratieve vereenvoudiging binnen de sociale zekerheid met respect voor het privéleven.
Andere referenties van de organisatie
https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar