Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die ressorteert onder de Minister van Werk.

Zijn voornaamste opdrachten zijn:
  • de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en kunstenaars beheren;
  • vakantiegelden toe te kennen en uit te betalen aan meer dan 1.000.000 werknemers van wie de werkgever bij de RJV is aangesloten;
  • de jaarlijkse vakantie te bevorderen;
  • controle uit te oefenen op de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen.
Andere referenties van de organisatie
https://www.onva.be/nl

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar