Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaan uit het Jubelparkmuseum (Nationale archeologie, Oudheid, Europese sierkunsten, Niet-Europese beschavingen), het Muziekinstrumentenmuseum, de Musea van het Verre Oosten (Chinees Paviljoen, Japanse Toren en Museum voor Japanse Kunst) en de Hallepoort. Ze maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de minister van wetenschappelijk onderzoek.

Naast de voorstelling van hun permanente collecties en de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen vervullen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis een reeks taken die misschien minder bekend zijn bij het grote publiek, maar fundamenteel zijn.

Het betreft:
  • de verwerving en de conservatie van kunstwerken en documentaire werken met een museaal en wetenschappelijk belang in relatie tot de verzamelingen;
  • het bijhouden van een algemene inventaris waarin elk kunstvoorwerp ingeschreven wordt, met vermelding van de datum van verwerving, de herkomst, de aankoopprijs en andere relevante informatie;
  • de inrichting van een archiefbewaarplaats, een documentatiecentrum met betrekking tot de verzamelingen en een bibliotheek gespecialiseerd in de domeinen aanwezig in de instelling;
  • het verzamelen van wetenschappelijke en documentaire gegevens betreffende de verzamelingen;
  • etenschappelijk werk dat verband houdt met de verzamelingen;
  • de valorisatie en verspreiding van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek op nationaal en internationaal vlak;
  • de actieve deelname aan wetenschappelijke projecten en bijeenkomsten op nationaal en internationaal niveau;
  • de dienstverlening aan het publiek door het verschaffen van informatie over de verzamelingen, de organisatie van didactische activiteiten, het verlenen van hulp aan vorsers;
  • het aanleggen van een gegevensbank met betrekking op de kunstverzamelingen, de archieven, de bibliotheek;
  • de uitgave van publicaties zowel van wetenschappelijke aard als bestemd voor een breed publiek.
Andere referenties van de organisatie
http://www.kmkg-mrah.be/

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar