Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels ( Inactief sinds 2017 )

De DIBISS is de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels.
Als kinderbijslaginstelling beheert en betaalt de Dienst kinderbijslag aan 115.000 gezinnen. Als sociale zekerheidsinstelling int de DIBISS ook alle sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen van meer dan 350.000 werknemers van de provincies, gemeenten, OCMW’s, intercommunales, openbare ziekenhuizen en politiezones, samen goed voor ca. 1.700 werkgevers.