Openbare instellingen van sociale zekerheid

De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de sociale zekerheid. Voorbeelden: de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)…

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling voltijds equivalenten per organisatie


 

Verdeling mandaathouders naar geslacht


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar