Openbare instellingen van sociale zekerheid

De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de sociale zekerheid. Voorbeelden: de rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)…

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling voltijds equivalenten per organisatie


 

Verdeling mandaathouders man - vrouw


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar