Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling met expertise in de organisatie en de financiering van de gezondheidszorg in de ruime zin, in de evaluatie van medische technologieën en in de ontwikkeling van klinische praktijkrichtlijnen. Het KCE voert analyses en objectieve wetenschappelijke studies uit, waarmee het de beleidsmakers ondersteunt bij het nemen van beslissingen in het domein van de gezondheidszorg en de ziekteverzekering.
Het KCE is niet betrokken bij de besluitvorming zelf, of bij de uitvoering ervan. Het wijst wel de weg naar de best mogelijke oplossingen, in een context van een optimaal toegankelijke gezondheidzorg van hoge kwaliteit, en rekening houdend met een toenemende vraag en budgettaire beperkingen.
Andere referenties van de organisatie
https://kce.fgov.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar