Ministerie van Landsverdediging

De intrinsieke waarde van de Belgische Defensie vloeit voort uit haar doelstelling, namelijk het bijdragen tot het vrijwaren van de nationale belangen. De belangrijkste nationale belangen staan beschreven in het document "Opdrachtverklaring van Defensie en strategisch kader voor de paraatstelling"
  • de openbare veiligheid in de brede zin van het woord, inclusief openbare orde, stabiliteit, vrede en veiligheid, gezondheid;
  • de sociaaleconomische welvaart in een macro-economische en monetair stabiele omgeving;
  • de levensstandaard;
  • de nationale soevereiniteit;
  • het beschermen van onze waarden (zoals democratie, mensenrechten, );
  • het behouden van een eigen stem in een multinationale omgeving;
  • de integriteit van het nationale grondgebied.
Andere referenties van de organisatie
https://www.mil.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar