Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Mission-statement
Het RIZIV is een sleutelactor in de sociale zekerheid met een dubbele missie.
  • We staan ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen (toegankelijkheid), die doeltreffend en in overeenstemming met de tariefafspraken (tariefzekerheid) verleend worden.
  • We staan ervoor in dat de verzekerde werknemers en zelfstandigen een adequaat vervangingsinkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap en dat hen reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid worden aangeboden.

Krachtlijnen bij de uitvoering van de missie
We willen de middelen die de samenleving bestemt voor de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (VGVU), op die manier inzetten dat:
  • ze de werking van de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, andere individuele zorgverleners maar ook ziekenhuizen, rustoorden, enz) en ziekenfondsen adequaat ondersteunen
  • ze doelmatig en doeltreffend gebruikt worden
  • alle betrokkenen de wettelijke verplichtingen naleven.

Die inzet van middelen gebeurt natuurlijk
  • binnen het wettelijk kader
  • in overleg met de betrokken actoren (sociale gesprekspartners, ziekenfondsen en zorgverleners, enz.)
  • en met oog voor de principes van deugdelijk bestuur in gezondheidszorgsystemen.
Andere referenties van de organisatie
http://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar