Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. De RVA is verantwoordelijk voor één van de basissectoren van de sociale zekerheid. Hij wordt paritair beheerd door vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers en valt onder de voogdij van de minister van Werk. De RVA past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en de stelsels van loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. Hij voert de Belgische federale regelgeving ter zake uit. Bovendien moet de RVA ook rekening houden met de Europese context die een steeds belangrijkere rol speelt binnen het werkgelegenheidsbeleid.

De RVA is actief op 6 grote domeinen:
1. Preventie
2. Vergoeding
3. (Her)inschakeling
4. Verzoening van het privéleven met het beroepsleven
5. Informatie
6. Controle

De RVA werkt op al die zes domeinen nauw samen met de politieke beleidsverantwoordelijken, in het bijzonder met zijn voogdijminister, de minister van Werk en met de sociale partners. Hij neemt actief deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen waarvoor hij bevoegd is.
Andere referenties van de organisatie
http://www.rva.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar