Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) maakt deel uit van de POD Wetenschapsbeleid en is gekend als een van de indrukwekkendste Afrikamusea ter wereld, en als het internationaal referentiecentrum voor Midden-Afrika. Sinds zijn oprichting in 1898 is de opdracht van het museum de collecties te bewaren en te beheren, wetenschappelijk onderzoek te verrichten en kennis naar het brede publiek te verspreiden via museale, educatieve en wetenschappelijke activiteiten. De collecties van het KMMA worden gekenmerkt door hun diversiteit en hun grote wetenschappelijke waarde en zijn op tal van vlakken uniek. Momenteel worden grote delen van deze collecties gedigitaliseerd zodat ze toegankelijk worden voor onderzoekers overal ter wereld.
Het KMMA speelt eveneens een cruciale rol in talloze internationale projecten en netwerken waaraan het met zijn expertise en specifieke kennis een bijdrage levert. De wetenschappers van het KMMA hebben jaarlijks meer dan 300 wetenschappelijke publicaties, in hun domeinen Antropologie, Geschiedenis, Biologie en Aardwetenschappen.
Het KMMA heeft een programma voor ontwikkelingssamenwerking, en voor de opleiding van Afrikaanse wetenschappers, en wil ook een ontmoetings- en reflectiecentrum zijn gewijd aan het hedendaagse Afrika en zijn problematiek.
Het museum is gesloten sinds eind 2013 voor een ambitieus renovatieprogramma dat wordt uitgevoerd door de Regie der gebouwen. De infrastructuur van het museum zal grondig worden verbeterd met een verdubbeling van de publieksoppervlakte. In het nieuwe museum zal ook de verhaallijn grondig worden veranderd en gericht zijn op hedendaags Afrika. De heropening van het museum is gepland voor eind 2017.
Het museum is ondergebracht in een schitterend geklasseerd monument en omgeven door een uitgestrekt park met grote vijvers en Franse Tuinen.
Terwijl het museumgebouw een grondige renovatie ondergaat worden de educatieve en culturele activiteiten voortgezet en blijven de collecties toegankelijk via het Pop-up museum.
Tijdens de periode van renovatie blijft het wetenschappelijk instituut gewoon verder werken in Tervuren.
Andere referenties van de organisatie
http://www.africamuseum.be/home?set_language=nl&cl=nl

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar