Federale en programmatorische overheidsdiensten

de federale overheidsdiensten (FOD's) en het ministerie van Defensie
Sommige FOD's zijn belast met een specifiek beleid (Financiën, Volksgezondheid, ...), andere houden zich bezig met materies die alle FOD's aanbelangen (Personeel en Organisatie, Begroting en Beheerscontrole en Informatie- en Communicatietechnologie,…).

de programmatorische overheidsdiensten (POD's)
De POD's houden zich bezig met dossiers die verband houden met maatschappelijke vraagstukken waarvoor er coördinatie nodig is tussen verschillende FOD's, zoals wetenschapsbeleid, maatschappelijke integratie, ...

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling voltijds equivalenten per organisatie


 

Verdeling mandaathouders naar geslacht


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar