FAMIFED - Federaal agentschap voor de kinderbijslag ( Inactief sinds 2019 )

FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag, staat in voor het beheer van het volledige kinderbijslagstelsel. Het agentschap heeft een dubbele rol, enerzijds als kinderbijslagfonds, maar anderzijds als beheerder van het betaalcircuit. Tot slot, als expert voor de regionalisering van de kinderbijslag, heeft FAMIFED ook een missie tot kennisoverdracht en ondersteuning van de deelentiteiten.
Andere referenties van de organisatie
http://www.famifed.be/home