Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Wie zijn wij ?Het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) (wet van 20/07/2006), federale instelling van openbaar nut, is de bevoegde overheid op het vlak van de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen en de gezondheidsproducten.
Het FAGG werkt samen met de gezondheidszorgbeoefenaars en de andere bevoegde autoriteiten op nationaal en internationaal niveau om de burgers van het rationele gebruik van de voor hen noodzakelijke geneesmiddelen en gezondheidsproducten te verzekeren.
Onze activiteiten worden verdeeld over 3 directoraten-generaal (DG), ook “pijlers” genoemd
  • PIJLER 1, "DG PRE" beheert alle activiteiten voor de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
  • PIJLER 2, "DG POST" beheert alle activiteiten na de eerste vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel of gezondheidsproduct.
  • PIJLER 3, "DG INSPECTIE" beheert alle activiteiten inzake inspectie en controle.

Onze competentiedomeinen:
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Vergunning voor het in de handel brengen
  • Inspectie en controle
  • Vigilantie
  • Goed gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Andere referenties van de organisatie
http://www.fagg-afmps.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar