Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen

De CDZ heeft als missie om erop toe te zien dat de ziekenfondsen en de sector in zijn geheel de boekhoudkundige, administratieve en financiële regels die op hen van toepassing zijn, naleven. De CDZ draagt op die manier bij tot het goede gebruik van de openbare middelen en van de ledenbijdragen, alsook tot de kwaliteit van de dienstverlening.


De CDZ doet dit door de volgende sleutelactiviteiten te ontwikkelen:
1. de erkenning verlenen aan de mutualistische entiteiten en revisoren en, voor de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand, hun compliance officers en verzekeringstussenpersonen alsook het erkennen van opleidingsactiviteiten;
2. het a priori goedkeuren van de statutaire wijzigingen en de beslissingen inzake de bijdragen en de aanwending ervan, uitgaande van de ziekenfondsen, de landsbonden en de maatschappijen van onderlinge bijstand;
3. het a priori en a posteriori controleren van de statutaire wijzigingen en de verzekeringspremies van de verzekeringsmaatschappijen van onderlinge bijstand;
4. het controleren van de financiële, boekhoudkundige, administratieve en juridische werking van de mutualistische entiteiten en van de verzekeringstussenpersonen;
5. het evalueren van de beheersprestaties van de verzekeringsinstellingen in het kader van de responsabilisering van de verzekeringsinstellingen over het variabele gedeelte van hun administratiekosten;
6. het behandelen van klachten en vragen van de leden, van de gecontroleerde entiteiten, van de administraties en van derden;
7. het adviseren van de voogdijminister en de Raad van de Controledienst betreffende aanpassingen aan de reglementering.
Andere referenties van de organisatie
https://www.ocm-cdz.be/nl

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar