Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers (en andere doelgroepen) en garandeert de kwaliteit en de conformiteit binnen de verschillende opvangstructuren.
Fedasil verleent materiële hulp aan asielzoekers. Het agentschap organiseert, samen met zijn partners zoals het Rode Kruis, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en zorgt daarnaast voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV).
Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer vanuit België.
Fedasil is ook verantwoordelijk voor het uittekenen, voorbereiden en uitvoeren van het opvangbeleid.
Andere referenties van de organisatie
http://fedasil.be/nl

Overzicht env('CURRENT_DATE') (30/06/2017)

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar