Rijkdienst voor Pensioenen ( Inactief sinds 2016 )

De Federale Pensioendienst (FPD) is een openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ), opgericht op 1 april 2016, als gevolg van de fusie tussen de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

De FPD:
  • geeft op een heldere manier advies en informatie over het pensioen, via verschillende kanalen die aangepast zijn aan de behoeften en aan de doelgroepen;
  • berekent de pensioenen van de werknemers en ambtenaren, en ook de IGO, op basis van gegevens die tot zijn beschikking gesteld worden, en betekent vervolgens hun rechten aan de (toekomstige) gepensioneerden;
  • betaalt de pensioenen van de werknemers, de ambtenaren, de zelfstandigen en de IGO, en verbindt zich ertoe een correcte en stipte betaling aan zijn klanten te verzekeren;
  • ondersteunt het beleidswerk, door zijn gegevens, zijn analyses en zijn expertise op strategisch, juridisch, financieel en actuarieel gebied ter beschikking te stellen van de politieke beslissers.

De gegevens van de site werden tot 31/12/2015 opgenomen.

Voor een volledig zicht over de gegevens van de Federale Pensioendienst, moeten die van de Rijksdienst voor Pensioenen en die van Pensioendienst voor de Overheidssector samengevoegd worden.
Andere referenties van de organisatie
http://www.sfpd.fgov.be/nl