Wetenschappelijke instellingen

Deze instellingen hangen af van een FOD of van een POD (meestal de POD Wetenschapsbeleid). Voorbeelden: het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, …

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling voltijds equivalenten per organisatie


 

Verdeling mandaathouders naar geslacht


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar