POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid is verantwoordelijk voor de uitvoering, evaluatie en opvolging van het beleid voor maatschappelijke integratie door een menswaardig leven trachten te bieden aan de personen die tussen de mazen van het net van de sociale zekerheid vallen en die in bestaansonzekerheid leven.
Onze doelstellingen:
  • Het recht op maatschappelijke integratie verdedigen
  • Armoede en sociale uitsluiting in al hun dimensies bestrijden
  • Werken aan de sociale cohesie en de ontwikkeling van de grote steden
  • De integratie waarborgen, door voorrang te geven aan de maatschappelijke dienstverlening

Onze waarden:
  • Respect
  • Kwaliteit en klantgerichtheid
  • Gelijke kansen en diversiteit
  • Openheid voor verandering

Beter samen leven is niet enkel een slogan, het is ook onze dagelijkse bron van motivatie.
Andere referenties van de organisatie
http://www.mi-is.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar