FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg waakt over de goede werking van de arbeidsmarkt.
Door middel van bevoegdheden die raken aan zeer afwisselende domeinen zoals de arbeidsvoorwaarden, de kwaliteit van het werk, de sociale dialoog, de normen inzake het welzijn op het werk of de gelijkheid van kansen, garandeert de FOD Werkgelegenheid het evenwicht tussen de werkgever en de werknemer in hun arbeidsverhoudingen. De FOD draagt actief bij tot de ontwikkeling van de sociale wetgeving en dit zowel nationaal als internationaal
Andere referenties van de organisatie
http://www.werk.belgie.be/home.aspx

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide verdeling man - vrouw


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar