FOD Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid vervult verschillende opdrachten ivm sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude.
Een kwaliteitsvolle ondersteuning verzekeren bij de uitwerking en de voorbereiding van het sociaal beleid: met zijn kennis en expertise moet de FOD alle actoren van de sociale zekerheid ondersteunen in het kader van de uitwerking, voorbereiding en evaluatie van het sociaal beleid.
Directe, snelle en degelijke dienstverlening voor de gebruiker: het meest bekend zijn de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, maar ook zelfstandigen, werkgevers en werknemers kunnen bij de FOD terecht voor specifieke diensten. De FOD heeft ook een belangrijke historische rol door het toekennen van erkenningen en tegemoetkomingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers en het beheren van een historisch waardevol oorlogsarchief.
De FOD neemt actief deel aan de uitstippeling van het beleid inzake de strijd tegen sociale fraude, de coördinatie op nationaal niveau en de internationale samenwerking.
De volgende jaren zal de FOD Sociale Zekerheid de inspanningen verderzetten om zijn intern vermogen voortdurend te optimaliseren om zowel de klanten als de partners een betere dienstverlening te kunnen bieden.
Andere referenties van de organisatie
https://socialsecuritypr.belgium.be/nl

Overzicht

Evolutie fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Verdeling fysieke eenheden per taalrol


 

Leeftijdspiramide naar geslacht


 

Evolutie telewerk in fysieke eenheden en voltijds equivalenten


 

Evolutie voltijds equivalenten per niveau


 

Ziektedagen of arbeidsongevaldagen per jaar