Api docs

Open Data van Infocenter

Raadpleeg vrij de HR-gegevens van de federale overheid

De federale overheid stelt - als onderdeel van haar Only Once initiatief - haar datasets ter beschikking van iedereen. Of je nu burger, journalist, onderzoeker, ontwikkelaar,... bent, je hebt toegang tot honderden gegevens rond diversiteit, mobiliteit, welzijn,... van de personeelsleden van de federale overheid.
Deze gegevens zijn van jou en je kan ze in alle vrijheid ophalen, aanpassen en publiceren. De open licentie van deze datasets geeft je het recht om te doen wat je wil met deze gegevens.

Voordat je begint

De API van infocenter (voor IT-ontwikkelaars) is een API REST gebaseerd op de standaarden van het protocol HTTP en zijn endpoint is http://api.pdata.be/v1. Opdat het resultaat leesbaar zou zijn voor iedereen, kozen we het JSON formaat.

Entities

Inleiding

België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten verdeeld over:

 • de federale staat
 • drie gemeenschappen
 • drie gewesten
In een eerste fase, zal de API zich concentreren op HR-gegevens van de federale overheid.

Beschikbare methodes

HTTP method Endpoint
GET /entities Geef de lijst van bestuursniveaus (alleen Geheel van de federale overheidsdiensten nu).
GET /entities/{id} Geef een specifiek bestuursniveaus.
GET /entities/{id}/organisms Geef de lijst van alle organisaties in de gekozen bestuursniveaus.
GET /entities/{id}/workforce Geef aantal verdeeld volgens verschillende criteria.
GET /entities/{id}/distribution Geef aantal verdeling en gegroepeerd volgens verschillende criteria.
GET /entities/{id}/contractors Geef aantal contractuelen.
GET /entities/{id}/longabsence Geef langdurige afwezigheden.
GET /entities/{id}/illness Geef ziektedagen per maand of per dag.
GET /entities/{id}/pension Geef aantal gepensioneerde personeelsleden en de reden voor vertrek.
GET /entities/{id}/carph Geef het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap.

Organisms

Inleiding

Het federaal administratief openbaar ambt omvat de organisaties vermeld in de wet van 22 juli 1993, te weten:

 • De federale overheidsdiensten (FOD's) en het ministerie van Defensie
  Sommige FOD's zijn belast met een specifiek beleid (Financiën, Volksgezondheid, ...), andere houden zich bezig met materies die alle FOD's aanbelangen (Personeel en Organisatie, Begroting en Beheerscontrole en Informatie- en Communicatietechnologie,…).
 • De programmatorische overheidsdiensten (POD's)
  De POD's houden zich bezig met dossiers die verband houden met maatschappelijke vraagstukken waarvoor er coördinatie nodig is tussen verschillende FOD's, zoals wetenschapsbeleid, maatschappelijke integratie,…
 • De wetenschappelijke instellingen
  Deze instellingen hangen af van een FOD of van een POD (meestal de POD Wetenschapsbeleid). Voorbeelden: het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie,…
 • De meeste federale instellingen van openbaar nut (ION)
  De ION’s zijn verbonden met een of meerdere FOD’s maar hebben een grotere of minder grote autonomie naargelang het type. Voorbeelden: Nationaal Geografisch Instituut, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen,… Er zijn 4 types:
  • type A: ze staan onder het gezag van een of meerdere ministers
  • types B, C en D: deze ION’s staan onder het gezag van een beheersorgaan en staan onder de voogdij of de controle van een of meerdere ministers
 • De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ)
  De OISZ zijn verbonden met een of meerdere FOD’s en hebben elk een specifieke taak in het beleid van de sociale zekerheid. Voorbeelden: de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)…
Voor meer informatie, zie de weblink.

Beschikbare methodes

HTTP method Endpoint Function
GET /organisms Geef de lijst van organisaties.
GET /organisms/{id} Geef een specifieke organisatie.
GET /organisms/{id}/workforce Geef aantal verdeeld volgens verschillende criteria.
GET /organisms/{id}/distribution Geef aantal verdeling en groep per verschillende criteria.
GET /organisms/{id}/contractors Geef aantal contractuelen.
GET /organisms/{id}/longabsence Geef langdurige afwezigheden.
GET /organisms/{id}/illness Geef ziektedagen per maand of per dag.
GET /organisms/{id}/pension Geef aantal gepensioneerde personeelsleden en de reden voor vertrek.
GET /organisms/{id}/carph Geef het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap.