Organisms

Methoden beschikbaar

HTTP method Endpoint Function
GET /organisms Geef de lijst van organisaties.
GET /organisms/{id} Geef een specifieke organisatie.
GET /organisms/{id}/workforce Geef aantal verdeeld volgens verschillende criteria.
GET /organisms/{id}/distribution Geef aantal verdeling en groep per verschillende criteria.
GET /organisms/{id}/contractors Geef aantal contractuelen.
GET /organisms/{id}/longabsence Geef langdurige afwezigheden.
GET /organisms/{id}/illness Geef ziektedagen per maand of per dag.
GET /organisms/{id}/pension Geef aantal gepensioneerde personeelsleden en de reden voor vertrek.
GET /organisms/{id}/carph Geef het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap.

GET /organisms

Geef de lijst van organisaties.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
- - -

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms"

Antwoord

GET /organisms/{id}

Geef een specifieke organisatie.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
- - -

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10215"

Antwoord

GET /organisms/{id}/workforce

Geef aantal verdeeld volgens verschillende criteria.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
year* Int Het jaar moet tussen 2012 en 2022 zijn. de getoonde gegevens dateren van 31 december van het gekozen jaar.
field enum Het parameter field mag het veld bevatten dat je wil bekomen. Het kan een van deze waarde hebben: level, level-a, gender, language, status, age, language-bonus, distance, seniority, working-time, home, working-place, telework-day of nationality.
restriction enum De beperking mag een of meer van deze waarden zijn gescheiden door een komma: mandatory, telework, handicap.

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10010/workforce?year=2015&field=language"

Antwoord

GET /organisms/{id}/distribution

Geef aantal verdeling en groep per verschillende criteria.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
year* int Het jaar moet tussen 2012 en 2022 zijn. de getoonde gegevens dateren van 31 december van het gekozen jaar.
groupby* enum De groupby moet een van deze waarden hebben: level, level-a, gender, language, status, age, language-bonus, distance, seniority, working-time, home, working-place, telework-day ou nationality.
field enum Het parameter field mag het veld bevatten dat je wil bekomen. Het kan een van deze waarde hebben: level, level-a, gender, language, status, age, language-bonus, distance, seniority, working-time, home, working-place, telework-day of nationality.
restriction enum De beperking mag een of meer van deze waarden zijn gescheiden door een komma: mandatory, telework, handicap.

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10103/distribution?year=2015&groupby=age&field=status"

Antwoord

GET /organisms/{id}/contractors

Geef aantal contractuelen.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
year* int Het jaar moet tussen 2012 en 2022 zijn. de getoonde gegevens dateren van 31 december van het gekozen jaar.
groupby* enum De groupby moet een van deze waarden hebben: gender, level, language, age, mission, category, reason ou selection.
field enum Het parameter field mag het veld bevatten dat je wil bekomen. Het kan een van deze waarde hebben: level, gender, language, age, mission, category, reason ou selection.
restriction enum De beperking mag een of meer van deze waarden zijn gescheiden door een komma: mandatory, telework, handicap.

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10103/contractors?year=2015&groupby=reason&field=level"

Antwoord

GET /organisms/{id}/longabsence

Geef langdurige afwezigheden.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
year* int Het jaar moet tussen 2012 en 2022 zijn. de getoonde gegevens dateren van 31 december van het gekozen jaar.
restriction enum De beperking mag een of meer van deze waarden zijn gescheiden door een komma: mandatory, telework, handicap.

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10208/longabsence?year=2015"

Antwoord

GET /organisms/{id}/illness

Geef ziektedagen per maand of per dag.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
year* int Het jaar moet tussen 2013 et 2023 zijn.
groupby* enum De groupby moet een van deze waarden hebben: month of weekday.

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10103/illness?year=2015&groupby=weekday"

Antwoord

GET /organisms/{id}/pension

Geef aantal gepensioneerde personeelsleden en de reden voor vertrek.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
- - -

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10103/pension"

Antwoord

GET /organisms/{id}/carph

Geef het tewerkstellingspercentage van personen met een handicap.

Query parameters

Parameters Type Beschrijving / Verwachte waarde
- - -

Voorbeeld

Request

curl --request GET --url "http://api.infocenter.belgium.be/v1/organisms/10103/carph"

Antwoord